Uyushma haqida

«TAMAKISOZ» - tamaki va nikotin o'z ichiga olgan mahsulotlar bozori ishtirokchilari uyushmasi

Tamaki va nikotin sanoati korxonalari uyushmasi - tamaki mahsulotlari va nikotin mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadigan kompaniyalarni birlashtirgan tashkilotdir. Ushbu uyushmaning maqsadi o'z ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilish, ularning bozor raqobati sharoitida rivojlanishi va farovonligini ta'minlashdir.

Tamakisozning vazifasi - sanoat ichida samarali hamkorlik qilish, shuningdek qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari uchun tashabbuslarni shakllantirish maqsadida bozorni rivojlantirish bo'yicha yagona qarashni ishlab chiqishdir. Bizning faoliyatimiz barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqot o'rnatishga qaratilgan.